Uppsala Universitetshus

Status: Avslutat


Statens Fastighetsverk gjorde en större renovering av Uppsala Universitetshus.

Projektet omfattade renovering av Uppsala Universitetshus som är ett statligt byggnadsminne. Renoveringsarbetet avsedde bland annat förbättrad tillgänglighet, åtgärder avseende brandskydd, utbyte av all el och data inom byggnaden, åtgärder på ventilationssystem, ny AV-utrustning samt ombyggnader och renovering i sutterängplan. Byggnaden invigdes 1887 och har sedan dess genomgått två större renoveringar, den ena 1939 och den andra den nu pågående renoveringen.

HydraCons uppdrag var projektledning.
För HydraCon startade projektet vid årsskiftet 2011/2012 och projektet blev färdigställt för Uppsala Universitet höstterminen 2017.

Uppsala_U_2017_9