Underhållsplan

En underhållsplan är ett viktigt verktyg för varje fastighetsägare. Den ger en bild av fastighetens status och hur stor den årliga avsättningen ska vara för att ekonomiska medel ska finnas tillgängliga det år som en åtgärd krävs. Utfallet av underhållsplanen kan visa om de nuvarande eller planerade avsättningarna är i rätt storleksordning.

Varje bostadrättsförening är enligt bostadrättslagen skyldig att ha en underhållsplan. Hur den planen är utformad är inte specificerat.

HydraCons underhållsplaner är utformade så att alla ska kunna förstå den oavsett bakgrund eller utbildning.

Har du frågor? Kontakta oss!


[recaptcha]