Samsjuklighetsboende

Status: Pågående
Beställare: Enköpings kommun


Nybyggnad av en ny typ av särskilt boende med 12 st lägenheter och tillhörande personal- och gemensamutrymmen. Speciellt är att programarbete pågår samtidigt som projekteringens inledande skede och att det är ett samverkansprojekt mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen på Enköpings kommun.

Uppdraget omfattar projekt-, projekterings- och byggledning, Bas-P samt kontrollansvar KA. Projektering pågår nu, entreprenad-/produktionsstart är beräknad till våren 2018 och inflytt för verksamheten planeras till augusti 2019.