ROT Sleipner

Beställare: Rikshem
Status: Pågående
Tidplan: Vår 2016-Vår 2018
Hydracons roll: Ombyggnadssamordnare
Hydracon är ombyggnadssamordnare för området Sleipner i Märsta där nästan 300 lägenheter håller på att stamrenoveras.