Rot Bele

ROT Bele
Beställare: Rikshem
Status: Pågående
Tidplan: Vinter 2017 – Vår 2019
Hydracons roll: ombyggnadssamordnare

Stamrenovering av lägenheter i Gamla Uppsala.
Området består av 4 hyreshus som tillsammans utgör 73 st lägenheter. Hydracons roll är ombyggnadssamordning för projektet, vilket innefattar kontakten med hyresgäster, tillvalshantering, evakueringsplanering, informera och avisera till hyresgäster samt övrig administration i samband med renovering.