Ransta Skola

Beställare: Sala kommun
Status: Pågående
Tidplan – Höst 2019
Hydracons roll: Projektcontroller
Åt Sala kommun upprättas en nybyggnation av en skola som ska komma att bli Ransta skola. Hydracons roll i projektet är att stötta projektledaren med de ekonomiska delarna och bland annat göra sammanställningar av det ekonomiska läget samt se över budgetar.