Projekteringsledning

Projekteringsledning innebär samordning, styrning och uppföljning av en projektering. En framgångsrik projekteringsledare ser helheten, är duktig på att kommunicera samt att samordna olika grupper och styra projekteringen mot fastställda mål.

Projekteringsledaren är med i hela processen för framtagande av handlingar som programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar samt relationshandlingar och är en hjälp till projektledaren under utförandefasen av byggprocessen.

Har du frågor? Kontakta oss!


[recaptcha]