Bostäder ROT

Pågående/Avslutade projekt

grona_granby
  • Status: Avslutat
  • Tidplan: Våren 2017
  • Hydracons roll: Ansvarar för projektledning, projekteringsledning, byggledning, kontrollansvar enligt PBL och besiktning i projektet.
hydracon-projekt

ROT Bele

  • Status: Pågående
  • Tidplan: Vinter 2017 – Vår 2019
  • Hydracons roll: Ombyggnadssamordnare
ROT-sleipner

ROT Sleipner

  • Status: Pågående
  • Tidplan: Vår 2016-Vår 2018
  • Hydracons roll: Ombyggnadssamordnare

Kultur- byggnader

Vård och omsorg

Bostäder, nybyggnader

Bostäder ROT

Skolor

Övrigt