Nya munksundsskolan är nu klar

Barnen är inflyttade och har kommit in i en vardag på Nya Munksundsskolan i Enköping. Vi är stolta över att ha varit en del av detta projekt som inte bara resulterade i en fin skola till 420 skolelever och 120 förskolebarn utan även genomfördes under budget och i tid.

Projektet inleddes redan 2014 och stod klart i början på 2018. Byggnaden har certifieringen miljöbyggnad Silver, vilket är en tydlig markering på att Enköpings kommun är engagerade i miljöfrågor och tänker extra på de som ska vistas i lokalerna. Bland annat uppfyller byggnaden högre krav på solskyddet, ljudmiljön samt ventilationen än vad lagen kräver. Hydracon hade rollerna som projekteringsledare, projektledare, byggledare, BAS-P, KA samt miljöbyggnadssamordare i projektet.