Munksundsskolan

Status: Pågående


Beställaren Enköpings kommun beställde projektet innefattar rivning av befintlig skola och uppförande av ny skola för elever från förskoleklass till årskurs 6 samt förskola med sex avdelningar. Skolan är dimensionerad för 420 elever och förskolan för 120 barn. Byggnaden ska miljöklassas som ”Miljöbyggnad nivå Silver”. HydraCons uppdrag är projektledning, projekteringsledning inkl BAS-P, bygg- och installationsledning, kontrollansvarig PBL samt miljöbyggnadssamordning.

Projektet startades 2014 och projektet ska vara färdigställt för skola och förskola att starta sin verksamhet till början av vårterminen 2018.