Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är Swedish Green Buildings certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.

I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Fastighetsägare rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare, som har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och som vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms. HydraCon har utbildad och certifierad personal som kan hantera dessa frågor genom en projektering och fram till en ansökan.

Har du frågor? Kontakta oss!


[recaptcha]