LCC-Analys

Låt alltid en LCC-Analys ligga till grund för era investeringsbeslut. Livscykelkostnaden är summan av alla kostnader en anläggning eller en produkt har under en viss kalkyltid, ofta lika med livslängden. Denna skall ställas mot intäkter och besparingar för att säkerställa ett ekonomiskt rimligt försvar för ett beslut om investering.

Enkelt uttryckt handlar det om; Vad får en investering kosta för en speciell åtgärd, ex byta värmeenergisystem, för att den ska vara lönsam?

Har du frågor? Kontakta oss!


[recaptcha]