Kontrollansvarig PBL

Inom HydraCon finns certifierade kontrollansvariga inom både nivå N och K med lång erfarenhet av kvalitetssäkring. Kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att bland annat se till att alla kontroller som är nödvändiga görs för att plan- och bygglagstiftningens krav uppfylls.

Kontrollansvarig finns med som en aktiv part genom hela byggprocessen, från projektering till överlämnande.

Kontrollansvarig är en samarbetspartner för både byggherre och entreprenörer för att i byggprocessen säkerställa att lagar, förordningar och föreskrifter följs.

Har du frågor? Kontakta oss!


[recaptcha]