Konstverk på ny skola

Så här ser det påbörjade konstverket ut på Munksundsskolan i Enköping.
Konstverk av Backa Carin Ivarsdotter.