Kalkyler

En kalkyl eller kostnadsbedömning bör alltid vara grunden för ett beslut om investering. Efter att en kalkyl upprättats och ett beslut om investering gjorts så fortskrider projektet i dess olika skeden.

Ett projekt skall alltid gå hand i hand med kalkyler i sina olika skeden, detta så att avstämningar mot ett investeringsbeslut alltid följer projektprocessen.

 

Har du frågor? Kontakta oss!


[recaptcha]