Installationsledning

Installationsledning kan uppdelas i flera delar, dels kan installationsledning innebära ett huvudansvar för samtliga installationer som el, tele, hiss, VVS, ventilation, styr och regler eller uppdelat för varje del separat. Installationsledaren är byggherrens part i samarbetet med en installationssamordnare hos entreprenören.

Det är väldigt viktigt att installationsledaren kommer in i ett så tidigt skede i processen som möjligt, gärna redan under projektering.

 

Har du frågor? Kontakta oss!


[recaptcha]