Djursholms slott

 

Med anor från tidigt 1500-tal

Status: Avslutat


HydraCon har varit ansvarig projektledare för bergvärmeanläggning samt ny ventilationsanläggning med tillhörarande frikyla från berget.

Projektledning för reservkraftanläggning belägen i en byggnad bredvid slottet.

Vidare har HydraCon haft besiktningsuppdrag inom disciplinera VVS, EL, Bygg samt Styr & regler

  • Statens Fastighetsverk
  • Förbättrad tillgänglighet
  • Ny AV-utrustning
  • Utbyte av all el och nätverk
  • Nytt ventilationssystem

020