Byggledning

Byggledaren är underställd projektledaren och samordnar och styr projektets byggskede ur ett tekniskt, ekonomiskt samt tidsmässigt perspektiv.
Byggledaren arbetar nära entreprenörens platsledning och en eventuell pågående verksamhets ansvariga.
Rollen är att samordna dessa och se till att projektet praktiskt fortlöper på ett avtalat samt fungerande sätt.

Har du frågor? Kontakta oss!


[recaptcha]