BAS-P

Arbetsmiljölagen säger att byggherren ska utse lämplig arbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering, BAS-P, och dels för utförandet av arbetet, BAS-U.

BAS-P upprättar en Arbetsmiljöplan för projektering och övervakar samt styr en projektering ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv.
HydraCon erbjuder tjänster som BAS-P.

 

Har du frågor? Kontakta oss!


[recaptcha]